Van Asch Infrastructuur stelt jaarlijks de Stimular footprint op. Daarnaast heeft Van Asch de intentie om zich in 2014 te laten certificeren voor niveau 3 van de CO²-Prestatieladder (conform eisen SKAO).

Naast het in kaart brengen van de Stimular footprint is ons bedrijf een plan met reductiedoelstellingen aan het opstellen, zodat ook daadwerkelijk de doelstelling, de reductie van CO², plaats gaat vinden.

Daarnaast zullen wij een communicatieplan gaan opstellen en actief deel gaan nemen aan een initiatief binnen de keten.

Terug naar overzicht