De zorg voor het milieu is van groot belang. Van Asch Infrastructuur is zich bewust van het klimaatprobleem en erkent het wezenlijke belang om CO² emissies terug te dringen. Van Asch wil vorm geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid door “duurzaam ondernemen” na te streven.

Daarom zijn wij sinds juni 2012 via Stichting Stimular geregistreerd voor de Milieubarometer. Stichting Stimular werkt met vele partners samen aan verspreiding van de Milieubarometer naar MKB-bedrijven en vergelijkbare organisaties.

De Milieubarometer is een milieuregistratie die de milieuscore van Van Asch Infrastructuur eenvoudig en snel zichtbaar maakt.
Wij vullen onze gegevens over energie, water, afval, papierverbruik, transport en brandstofverbruik in. Zo zien we in één oogopslag in de Stimular “footprint” welke milieu-aspecten het meest bijdragen aan de totale milieuscore en milieukosten van het bedrijf.

Terug naar overzicht