Van Asch infrastructuur is in de loop der jaren uitgegroeid tot een veelzijdig GWW-bedrijf waarbij u terecht kunt voor alle werkzaamheden die de infrastructuur betreffen.

Het leveren van kwaliteit, klant- en projectgericht denken en handelen zijn de sleutelbegrippen die centraal staan. Dit in combinatie met de van ouds kenmerkende flexibele en ondernemende instelling maken Van Asch een betrouwbare partner. Overheden, bedrijfsleven en projectontwikkelaars weten inmiddels wat Van Asch infrastructuur te bieden heeft: een bedrijf dat uitstekend overweg kan met grote projecten maar daarnaast ook bijzonder sterk is in het kleinere projectwerk.

Onze medewerkers, stuk voor stuk goed opgeleide vakmensen, staan garant voor een vlekkeloze uitvoering van de verschillende werkzaamheden. Dankzij de inzet van voldoende modern eigen materieel zijn wij slechts beperkt afhankelijk van derden, waardoor kwaliteit en flexibiliteit gewaarborgd zijn.

De kernactiviteiten uit de Grond- Weg- en Waterbouw bestaan uit o.a.:

Grond
Het bouwrijp maken van terreinen; het onderhouden en repareren van rioolsystemen; het aanleggen van alle soorten riolen – van kleine drainages tot grote bergingsriolen – en het aanbrengen van infiltratiesystemen om regenwater in de bodem te brengen.

Weg
Het aanleggen en/of vernieuwen van wegverhardingen, sierbestrating; aanbrengen van vloeistofdichte verhardingen van beton en asfalt, met de daarbij behorende goten, putten en afscheiders.

Waterbouw
Het aanleggen van sloten en de daarbij behorende duikers; plaatsen van beschoeiingen en damwanden en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Daarnaast voeren we ook een groot aantal andere werkzaamheden uit die niet direct in de bovengenoemde hoofdgroepen vallen. hierbij kunt U o.a. denken aan:

Het voorbereiden, ontwerpen en besteksgereed maken van infrastructurele projecten; het plaatsen van afrasteringen en hekwerken; het leveren en plaatsen van putten en gemalen; het leveren van diverse soorten zand, grond en grind en het afvoeren van alle soorten vuil.

Tevens kunt u onze machines, welke voorzien zijn van overdruk-installatie, inhuren t.b.v. bodemsanering en asbestverwijdering.

Terug naar overzicht