Bouw- en woonrijp maken Schippershof Loosdrecht

In Loosdrecht verzorgen wij het bouw- en woonrijp maken van het Schippershof. Wij voeren deze werkzaamheden uit in opdracht van Bouwmij P.W. Schipper B.V.. Voor dit project hebben wij op basis van de tekeningen van de architect het technische ontwerp opgesteld. 

Om het terrein bouwrijp te maken hebben we nieuwe riolering aangebracht, bestaande uit infiltratiekratten en vuil- en hemelwaterriolering. Daarnaast hebben wij de wegfundering van menggranulaat aangebracht, die nu tijdelijk wordt gebruikt als bouwweg. Ten slotte hebben wij de bouwputten voor de woningen en het appartementencomplex ontgraven. 

Binnenkort starten wij met het woonrijp maken van het terrein.