Ons bedrijf

Van Asch infrastructuur is een veelzijdig bedrijf werkzaam in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Het leveren van kwaliteit en het ontzorgen van opdrachtgevers staan bij ons centraal.   Dit doen wij als hoofdaannemer voor opdrachtgevers zoals overheden, het bedrijfsleven en projectontwikkelaars. Daarnaast verrichten wij diverse werkzaamheden in onderaanneming of voor particulieren.

Onze activiteiten

Grondwerk

Bouwrijp maken terreinen;
 Ontgraven van bouwputten en kelders;
 Ontgraven en profileren van cunetten;
 Aanbrengen en/of reconstrueren van drainage en rioolsystemen;
 Realiseren van hemelwaterinfiltratiesystemen.

Wegenbouw

Aanbrengen van (sier)bestratingen;
 Aanbrengen en/of repareren van asfalt- en betonverhardingen;
 Aanbrengen van belijningen;
 Aanbrengen van tijdelijke (bouw)wegen.

Waterbouw

 Realiseren van vijvers;
 Graven van sloten en watergangen;
 Aanbrengen van duikers;
 Plaatsen van beschoeiingen en damwanden.

Tevens kunt u bij ons terecht voor het inhuren van machines (met overdruk), personeel, rijplaten, of voor het leveren van zand, grond, grind, menggranulaat en diverse andere bouwstoffen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor specifieke werkzaamheden zoals gladheidbestrijding, rioolverstoppingen, diverse transportwerkzaamheden en bomen watergeven.

Advies & ontwerp

 Adviseren met betrekking tot ontwerp en uitvoering;
 Ontwerpen infrastructurele werken;
 Opstellen kostenramingen;
 Voorbereiden van projecten.

Landmeten met behulp van GPS 

 Inmeten van nul-situaties;
 Inmeten van (ondergrondse) infrastructuur; 
 Uitzetten van werken;
 Volumemeting van depots.

Doordat we de beschikking hebben over onze eigen GPS rover, zijn wij in staat om op onze projecten alles digitaal uit te zetten en in te meten. Op basis van inmetingen bepalen wij de gerealiseerde hoeveelheden van een project en kunnen wij revisietekeningen aanleveren conform de NLCS.

Historie

De oorsprong van Van Asch Infrastructuur gaat terug naar het jaar 1919; onderstaand een korte reis
door de tijd:

1953 Heuvelweg Goos van Doorn 1956 grondwerk 1963 sneeuwschuiven 1981 grondwerk - kopie

1919 De heer H. van Asch begint met het slepen van bomen uit het bos met zijn paarden en gaat later verder met het leveren van zand, grind en leem aan allerlei opdrachtgevers in de omgeving van Soest.
Net voor de oorlog van 1940 wordt begonnen met het strooien van zand op gladde wegen in de winterperiode.

1954 Na het overlijden van opa Van Asch zetten de drie zonen het bedrijf voort met graafwerk, laden en vervoeren. In 1964 zijn ze allerlei ruilverkavelingwerken gaan uitvoeren en het arbeidsterrein breidde zich uit naar o.a. Zutphen en zelfs de Duitse grens (Babberich).

1969
De 3 broers gaan ieder voor zich zelfstandig verder. De heer W.H. van Asch blijft in Soest en heeft een behoorlijk bedrijf in de omgeving met ca. 10 man personeel aan de Beukenlaan. Er is ook een zandput en de activiteiten worden uitgebreid met de aanleg van rioleringen en bestratingen.

1975 Het bedrijf heeft een dragline, hydraulische kraan, shovel en een stel vrachtwagens. Eén van de zonen komt na het behalen van het HTS diploma in dienst. Na het overlijden van de heer W.H. van Asch in 1977 wordt de leiding van het bedrijf overgenomen door de heer ing. H.A. van Asch.

1978 In verband met de aanleg van de Dalweg moet het bedrijf verhuizen. Een nieuwe locatie wordt gevonden aan de Industrieweg. Het bedrijf voert allerlei werkzaamheden uit in de grond-, weg- en waterbouw. Inmiddels is er 20 man personeel in dienst en in 1981 wordt het dienstenaanbod uitgebreid met sloopwerk.

1995 In de afgelopen jaren is het bedrijf enorm gegroeid en zijn de werkzaamheden verder uitgebreid met asbestverwijdering, verwijderen ondergrondse opslagtanks, milieuwerk, bodemsanering, hovenierswerk en ontwerp.
Vanwege deze groei in omzet en personeel wordt een grotere huisvesting gezocht. In samenwerking met de gemeente Soest wordt een nieuw bedrijventerrein “de Grachten” ontwikkeld. In 1996 wordt het nieuwe kantoor aan de Zuidergracht geopend. In 1998 worden ook recycling en grondbank toegevoegd aan het werkpakket. De bedrijven worden samengevoegd tot de “Asbo groep”.

2002 De Asbo Groep valt uiteen en verschillende bedrijfsonderdelen gaan onafhankelijk verder vanuit een eigen locatie.
De leiding van Van Asch infrastructuur wordt overgenomen door de heer W.H. van der Boon. Met een groep van ca. 30 werknemers worden de oorspronkelijke werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw voortgezet.

2009 In het 90-jarig julbileumjaar verhuist het bedrijf naar een nieuwe lokatie in Soest aan de Lange Brinkweg.

1975_Beukenlaan 1982_Industrieweg 1996 Zuidergracht 45 2009_Lange_Brinkweg_vz
— Beukenlaan Soest – Industrieweg 37 Soest – Zuidergracht 45 Soest – Lange Brinkweg 81a Soest

asch_logo oud In de loop der jaren is het familiebedrijf uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf dat in Soest en wijde omstreken een goede reputatie bezit.

Terug naar overzicht