Diverse kleine werken

Naast de grotere projecten hebben wij de afgelopen periode ook diverse kleine werken uitgevoerd. Zo hebben wij in opdracht van gemeente Soest een grondkerende constructie gerealiseerd door middel van prefab betonblokken. Deze hebben wij aangebracht om het talud achter de brandgang onder een kleinere helling aan te kunnen brengen en zo de brandgang veilig en bereikbaar te maken. Naast het aanbrengen van de blokkenwand hebben wij het straatwerk in de brandgang opnieuw aangebracht.

In opdracht van de gemeente Nieuwegein hebben wij diverse bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben wij diverse aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan de Frans Halshage en de Korenbloemstraat uitgevoerd. Binnen deze werkzaamheden hebben wij diverse drempels en plateau’s, parkeerplaatsen en groenvakken aangebracht.

Naast de werkzaamheden voor diverse gemeentes hebben wij in opdracht van Heilijgers bouw diverse werkzaamheden uitgevoerd op het project Mariënburg in Soest. Zo hebben wij na de sloop van het bestaande pand de bouwput bouwrijp gemaakt door het uitvullen en verdichten van de put en het treffen van diverse maatregelen voor het boren van de funderingspalen. Tevens hebben wij assisterend grondwerk verricht bij het boren van de palen. Na het aanbrengen van de fundering hebben wij de nieuwe vuilwater- en hemelwaterriolering rond het pand aanbracht en de fundering aangevuld. 

Ten slotte hebben wij nog diverse werkzaamheden voor particulieren uitgevoerd en ook diverse (afzink)kelders aangebracht: