Faunapassage Zeist

Voor onze opdrachtgever gemeente Zeist zijn wij nauw betrokken geweest bij de realisatie van een faunapassage. In het voortraject van dit project hebben wij proefsleuven gegraven en de aanwezige kabels en leidingen inzichtelijk gemaakt. Vervolgens hebben wij een ontwerpvoorstel gedaan voor de betonnen constructie. Na het tot stand komen van het definitieve ontwerp hebben wij het project daadwerkelijk uitgevoerd.