Groot onderhoud Antonie van Leeuwenhoeklaan

In opdracht van de gemeente Soest verzorgen wij de uitvoering van het project “Groot onderhoud Antonie van Leeuwenhoeklaan”, te Soesterberg. Binnen dit project vervangen wij alle wegverhardingen en brengen wij verschillende voorzieningen aan voor de opslag en infiltratie van hemelwater. Zo brengen wij een waterbergende wegconstructie aan van grof menggranulaat met hierop een straatlaag van split. Hierop wordt de rijbaan aangebracht met aan beide zeiden van de weg een waterdoorlatende goot. Deze goot bestaat uit betonstraatstenen met hiertussen vilt waardoor water door de voeg in het waterbergende pakket kan zakken. Ten slotte infiltreert het hemelwater in de bodem onder deze constructie. Naast deze constructie brengen wij infiltratiekolken aan. Dit zijn boringen van 3 meter diep waarin een infiltratiebuis wordt aangebracht met hierop een straatkolkdeksel. Het hemelwater wat over de wegverharding naar de kolk stroomt kan hierdoor in de  infiltratiebuis worden geborgen en in de bodem worden geïnfiltreerd. Tevens brengen wij in de trottoirbanden langs de rijbaan verlagingen aan, waardoor hemelwater de door ons verlaagde berm in kan stromen en hier in de bodem kan zakken. Ten slotte brengen wij in de Buys Balotlaan een hemelwaterinfiltratiesysteem aan door middel van kunststof infiltratiekratten.