Herinrichting Dokter Rupertlaan e.o. te Soest

In opdracht van de gemeente Soest hebben wij de Dokter Rupertlaan opnieuw ingericht. Wij hebben hier het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden stelsel. Hierdoor worden het vuil- en hemelwater gescheiden afgevoerd en is de Dokter Rupertlaan weer toekomstbestendig. Daarnaast hebben wij de straat van een hoofdrainageleiding voorzien. Deze leiding ligt in een grindkoffer, waardoor hemelwater hierin kan zakken en worden afgevoerd. Ten slotte hebben wij de straat van nieuw straatwerk voorzien en diverse bomen en beplanting aangebracht.