Herinrichting Parkeerterrein Laanstraat Baarn

In opdracht van de gemeente Baarn realiseren wij de volledige herinrichting van het parkeerterrein Laanstraat Baarn. Het huidige parkeerterrein inclusief bomen wordt volledig opgenomen, waarna vuilwaterrioleringen worden vervangen en er een infiltratierioleringssysteem wordt aangebracht. Bijzonder binnen dit project is de realisatie van lavakoffers met een inhoud van 1500m3 ten bate van het tijdelijk bergen en vervolgens infiltreren van hemelwater. Ten slotte wordt het volledige parkeerterrein voorzien van nieuwe bestrating en groen.