Ontwerp en realisatie kerkplein St. Vituskerk Hilversum

In opdracht van de Oud Katholieke Parochie St. Vituskerk hebben wij het realisatieproces voor de herinrichting van het kerkplein begeleid. Voor de inrichting van het plein hebben we de inmeting van de bestaande situatie verzorgd. Vervolgens hebben we met de gegevens van de architect en deze inmeting het ontwerp van de inrichting en het sierhekwerk opgesteld. Na goedkeuring van de gemeente Hilversum hebben wij de werkzaamheden uitgevoerd.

Tijdens de uitvoering hebben wij de bestaande inrichting verwijderd en een gedeelte van de aanwezige verhardingen opgenomen voor hergebruik. Vervolgens hebben wij het nieuwe sierhekwerk met inritten aangebracht. Dit hekwerk is uitgevoerd in Chinees hardsteen met gemetselde poeren en een stalen hekwerk. Tevens hebben wij nieuwe riolering en mantelbuizen aangebracht.  

Na deze werkzaamheden hebben wij de vrijgekomen betonstraatstenen opnieuw aangebracht in combinatie met een accentstrook naar de hoofdingang van antraciet dikformaat stenen. Ten slotte hebben wij de plantvakken aangevuld met teelaarde en hier de beplanting in aangebracht.

Dit alles heeft geresulteerd in een vriendelijk uitstralend en groen kerkplein, waarvoor wij diverse complimenten van de Parochie en de gemeente Hilversum hebben mogen ontvangen.