Woonrijp maken Rengerswetering 4e eiland te Bunschoten-Spakenburg

In opdracht van de gemeente Bunschoten maken wij het 4e eiland van de nieuwe woonwijk Rengerswetering woonrijp. Wij brengen hierbij de verhardingen en inrichtingselementen aan. Daarnaast realiseren wij openbaar groen, waarin hemelwater zichtbaar wordt afgevoerd. De eerste fase is opgeleverd. In de periode tot eind 2023 voeren wij de resterende fases uit. 

Binnen dit project verzorgen wij ook engineeringswerkzaamheden. Zo hebben wij op basis van het bestek een uitvoeringsontwerp opgesteld voor het hemelwatersysteem binnen het gebied. Dit systeem bestaat onder andere uit greppels, drainage, overstorten en kreken door een groenzone naar open water. Daarnaast ontwerpen wij op dit moment een steiger die volgend jaar moet worden gerealiseerd. Ten slotte werken wij diverse detailontwerpen uit voor de uitvoering van het project.